Cursos y Masters de Aula Studyo Cursos y Masters de IMF Business School Cursos y Masters de SEAS Estudios Superiores Abiertos Cursos y Masters de Enseñanza Europea de Formacion Cursos y Masters de Formación Universitaria Cursos y Masters de Azpe Informática Cursos y Masters de Brain Emotion Formación Cursos y Masters de Centro de Estudios Aeronáuticos S.L Cursos y Masters de ACCADEMIA DEL LUSSO Cursos y Masters de Centro de Estudios Aeronáuticos S.L

Tècnic en ISO 14.001:2004

Precio 395 € - Cursos de especialización, OnLine de 100 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Curso de Implantación y Auditoría en Sistemas de Gestión ISO 14001:2015 Técnico niso 14.001:2004   Tècnic en ISO 14.001:2004   Técnico em ISO 14.001:2004 Technician in ISO 14.001:2004 Technicien en ISO 14.001:2004
 
Justificación/Descripción del curso:

El Medi ambient s"ha convertit en una de les majors preocupacions a tots els nivells socials i empresarials. A causa d"aquesta inquietud generalitzada les organitzacions han optat per implantar sistemes de gestió ambiental que a més els ajudin a obtenir un reconeixement per part d"un organisme extern.

El sistema de Gestió Ambiental més estès és la ISO 14001:2004 i pel qual han optat la gran majoria de les organitzacions.

En vista de la demanda en empreses i consultores de diversa índole de professionals formats en les diferents certificacions segons les normes ISO, des d"ACEDIS Formació hem optat per estructurar aquest curs en el qual s"aprendràs pas a pas el procés d"implantació de la Norma ISO 14.001:2008, una de les més conegudes de totes i per això la més demandada al món empresarial.

Amb aquest curs l"alumne curso l"alumne adquirirà uns coneixements sòlids del que significa i com pot ajudar a l"empresa la implantació d"aquesta norma. A més, estarà preparat para:La comprensió profunda la Norma ISO 14.001.

Participar en el procés d"implantació de la Norma

Realitzar les auditories internes que la mateixa requereix per al seu manteniment.

Explicar al possible client cadascuna dels avantatges empresarials, competitives i d"imatge que li generarà la implantació de la norma i el rendiment que pot esperar d"ella.

Requisitos de acceso al curso:

No hi ha requisits específics

Dirigit a Estudiants i professionals de l"àmbit mediambiental que desitgin adquirir uns coneixements avançats en Sistemes de Gestió Ambiental, amb especial interès en la ISO 14001:2004

Temario cubierto por el curso:

MÒDUL 01 - Sistemes de Gestió Ambiental segons ISO 14.001

UD 01. - Objecte de la Norma ISO 14.001:2.004 i camp d"aplicació
1.1 Objectiu de la Norma ISO 14.001:2.004 i camp d"Aplicació

UD 02. - Definicions
2.1 Termes i Definicions

UD 03. - Política Mediambiental
3.1 Política Ambiental en l"Empresa

UD 04. - Planificació
4.1 Aspectes Ambiemtales
4.2 Requisits Legals i Altres Requisits
4.3 Objectius, Metes i Programes

UD 05. - Implantació i funcionament
5.1 Estructura i Responsabilitats
5.2 Competència Formació i Pren de Contacte
5.3 Comunicació
5.4 Control de Documentació
5.5 Control Operacional
5.6 Tipus de Control Operacional
5.7 Preparació i Resposta davant Emergències

UD 06. - Comprovació i acció correctora
6.1 Seguiment i Mesurament
6.2 Control Compliment Legal
6.3 No Conformitats AACC i AAPP
6.4 Control dels Registres

UD 07. - Revisió per la Direción
7.1 Revisió per l"Adreça

UD 08. - Auditories Internes segons ISO 14.001:2.004
8.1 Planificació i Programació de l"Auditoria
8.2 El procés d"Auditoria
8.3 L"Auditor
8.4 Informe de l"Auditoria
8.5 Tipus d"Auditorias i Objectius

MÒDUL 02 - Avantatges dels Sistemes de Gestió

UD 01. - Avantatges d"imatge
1.1 Avantatges d"Imatge

UD 02. - Avantatges comercials
2.1 Avantatges Comercials

UD 03. - Avantatges econòmics
3.1 Avantatges Econòmics

UD 04. - Avantatges empresarials
4.1 Avantatges Empresarials

Cursos relacionados con el actual por su contenido: No se han encontrado cursos relacionados
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Tècnic en ISO 14.001:2004 está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 21/08/2009.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: