Cursos y Masters de Cenautica, S.A. Cursos y Masters de ACCADEMIA DEL LUSSO Cursos y Masters de Enseñanza Europea de Formacion Cursos y Masters de Universidad Rey Juan Carlos - EAE Cursos y Masters de Brain Emotion Formación Cursos y Masters de ACN Consulting Cursos y Masters de Spa Zenter Formación Cursos y Masters de Aula Studyo Cursos y Masters de CODIS Cursos y Masters de Centro de Estudios Aeronáuticos S.L

Anàlisi i Descripció i Valoració de Llocs de Treball

Precio 300 € - Cursos de especialización, OnLine de 68 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Curso de Análisis, Descripción y Valoración de Puestos de Trabajo Análise e Descrición e Valoración de Postos de Traballo   Anàlisi i Descripció i Valoració de Llocs de Treball   Análise e Descrição e Valoração de Postos de Trabalho Analysis and Description and Assessment of Places of Work Analyse et Description et Estimation de Postes de travail
 
Justificación/Descripción del curso:

Al llarg del Segle XX la política de Recursos Humans en l"Empresa ha anat adquirint rellevància en la gestió completa de l"organització per aconseguir els millors resultats i l"optimització dels recursos disponibles en l"empresa.

Una de les parts més importants en la Gestió dels Recursos Humans en és disseny organizaciónal dels diferents llocs de treball i l"estudi dels requeriments dels mateixos, així com el perfil idoneo per a la seva cobertura, amb el que aconseguirem ocupar el lloc amb el millor treballador possible i així millorar sensiblement el rendiment.

El coneixement d"aquests conceptes és un element essencial en les polítiques de Recursos Humans doncs sustenten aspectes tan importants com la valoració de l"adequació al lloc, la valoració de l"exerceixo i la retribució, així com el disseny de carreres professionals, aspectes fonamentals per optimitzar el rendiment laboral del capital humà de l"empresa.

Objectius Generals

L"objectiu principal d"aquest curs és donar a conèixer els conceptes d"anàlisis, descripció i valoració de llocs de treball. En matèria de valoració s"entra a conèixer les diverses metodologies de valoració més conegudes. Al costat d"aquests conceptes el curs se centra en un mètode concret que possibilita l"aplicació pràctica d"un mètode de valoració.

Objectius Especificos

Com a objectius específics l"alumne aprendrà i manejarà amb soltesa:


L"anàlisi i descripció de llocs.

La valoració de llocs.

Mètodes per a la valoració de llocs de treball.


En definitiva, en acabar el curs l"alumne estarà preparat per análizar, dissenyar i valorar l"estructura de llocs de treball de l"empresa.

Requisitos de acceso al curso:

No hi ha requisits d"accés


Dirigit a responsables de Recursos Humans i estudiants de ciències socials interessats a enfocar la seva carrera cap a la gestió de personal

Temario cubierto por el curso:

MÒDUL UNICO - Anàlisi i Descripció de Llocs de Treball

UD 01. - Disseny dels llocs de treball
1. Introducció
2. Concepte
3. Cntecedentes de l"anàlisi i descripció de llocs de treball
3.1 L"organització del treball en el període preindustrial.
3.2 L"organització del treball en el període de la industrialització.
3.3 L"organització científica del treball.
3.4 El període postindustrial: noves formes d"organització del treball humà.
4. Models de disseny de llocs de treball
5. La motivació dels treballadors
5.1 Principals teories sobre la motivació
5.2 Aplicació de les teories a la pràctica.
6. La cessió d"autoritat als empleats
7. Els equips de treball
8. Resum

UD 02. - Descripció dels llocs de treball
1. Introducció
2. Identificació del lloc
3. Descripció del lloc: formes qualitatives
4. Especificacions del lloc
5. Resum


UD 03. - Anàlisi de llocs de treball
1. Introducció
2. Estructura de l"anàlisi de llocs
3. Mètodes de descripcion i anàlisis de llocs de treball
4. Anàlisi quantitativa de llocs de treball
4.1 Tècniques basades en conductes i requeriments.
4.2 Tècniques basades en el contingut
4.2.1 L"anàlisi funcional de llocs i la metodologia del diccionari de títols ocupacionals "Functional Job Analysis" i "Dictionary of Occupational Titles" JDA-DOT).
4.2.2 Inventaris - llestes de chequeo - catàlegs de tasques ("Job-Task Inventory" - "Checklist" - "Catalog")
5. Fases de l"anàlisi de llocs de treball
6. L"analista de llocs de treball
7. Resum.

Cursos relacionados con el actual por su contenido: No se han encontrado cursos relacionados
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Anàlisi i Descripció i Valoració de Llocs de Treball está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 21/08/2009.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: