Cursos y Masters de Campus Training Cursos y Masters de Escuela de Diseño y Moda ISA Cursos y Masters de ESAH Estudios Superiores Abiertos de Hostelería Cursos y Masters de Aranda formación Cursos y Masters de ACN Consulting Cursos y Masters de Formatic Barna Cursos y Masters de EPS Centro de Estudios de la Motocicleta Cursos y Masters de Océano Idiomas Cursos y Masters de ACCADEMIA DEL LUSSO Cursos y Masters de Isefi

Ferramentas de Mellora Contínua na Xestión de Calidade

Precio 295 € - Cursos de especialización, OnLine de 67 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Curso de Herramientas de Mejora Continua en la Gestión de Calidad   Ferramentas de Mellora Contínua na Xestión de Calidade   Eines de Millora Contínua en la Gestió de Qualitat Ferramentas de Melhora Contínua na Gestão de Qualidade Tools of Improvement Contínua in the Management of Quality Outils d“Amélioration Contínua dans la Gestion de Qualité
 
Justificación/Descripción del curso:

Nunha contorna empresarial cada vez máis competitivo as empresas deben incorporar a calidade como un elemento crave nos seus sistemas de xestión para satisfacer as necesidades dos clientes, reducir os custos e alcanzar as maiores cotas de esixencia co fin de mellorar a súa posición competitiva no mercado.

Neste proceso de adaptación ás novas esixencias do mercado, as empresas necesitan profesionais adecuadamente preparados para a planificación do deseño e a implantación dos procesos internos no ámbito da xestión da Calidade encamiñando á empresa cara á Calidade Total.

O responsable de Calidade na empresa debe saber en todo momento como concienciar ao persoal e implicar a toda a empresa nos procesos de mellora e calidade que repercutirán sen dúbida en mellóraa do produto ou servizo final e xa que logo na satisfacción do cliente ademais de asegurar a optimización dos recursos tanto humanos como materiais da empresa e a súa plena integración no proceso produtivo.

Con este curso o alumno aprenderá a:Establecer unha cultura de calidade na empresa explicando as súas vantaxes

A importancia dos equipos de mellora dentro da política de Calidade

Utilizar todas as ferramentas que permitirán á empresa garantir unha mellora continua nos seus procesos produtivos

Detectar os erros na política de calidade e establecer melloras que aumenten as garantías de éxito da empresa

Requisitos de acceso al curso:

Non existen requisitos específicos.

Destinado a profesionais que queiran prepararse para desenvolver e verificar os sistemas de calidade na empresaTemario cubierto por el curso:

A satisfacción do cliente
1.1 - A Vision da Empresa e do Cliente
1.2 - Actuacion Previa á Medicion da Satisfaccion do Cliente
1.3 - Sistemas de Retroalimentacion do Cliente
1.4 - Ferramentas de Uso Comun para a Medida da satisfacción do Cliente

Mellóraa contínua
2.1 - Concepto Xeral de Mellóraa Continua
2.2 - Actuacións Crave para a Programacion de Mellóraa Continua
2.3 - Actuacións Crave para a Resolución de Problemas de Calidade

As 7 ferramentas para mellóraa contínua
3.1 - Tormenta de Ideas
3.2 - Diagramas Causa Efecto
3.3 - Folla de Recolleita de Datos
3.4 - Histograma
3.5 - Estratificacion
3.6 - Diagrama de Pareto
3.7 - Diagrama de Dispersion

Análises modal de fallos e efectos
4.1 - Definicións
4.2 - Requisitos Previos
4.3 - Etapas para a súa Implantacion

As 7 novas ferramentas para mellóraa contínua
5.1 - Diagrama de Afinidades
5.2 - Diagrama de Relacións
5.3 - Diagrama de Arbol
5.4 - Diagrama Matricial
5.5 - Diagrama do Proceso de Decision
5.6 - Diagrama de Flechas
5.7 - Matrices de Priorización

Técnicas estatísticas de control de procesos
6.1 - Conceptos Estadisticos
6.2 - Estadistica Descriptiva
6.3 - Distribucion de Probabilidade
6.4 - Variabilidade
6.5 - Graficos de Control
6.6 - Indices de Capacidade

Cursos relacionados con el actual por su contenido: No se han encontrado cursos relacionados
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Ferramentas de Mellora Contínua na Xestión de Calidade está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 21/08/2009.

Etiquetas del curso: