Cursos y Masters de Mainfor Cursos y Masters de Spa Zenter Formación Cursos y Masters de Master-D Cursos y Masters de Isefi Cursos y Masters de Escuela Europea de Marketing y Empresa Cursos y Masters de Azpe Informática Cursos y Masters de ISED Cursos y Masters de EAE Distancia Semipresencial Cursos y Masters de UOCx Cursos y Masters de EUDE-Escuela Europea de Dirección y Empresa

Liderado e Xestión do Tempo

Precio 235 € - Cursos de especialización, OnLine de 60 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Curso de Liderazgo y Gestión del Tiempo   Liderado e Xestión do Tempo   Lideratge i Gestió del Temps Liderança e Gestão do Tempo Leadership and Management of the Time Leadership et Gestion du Temps
 
Justificación/Descripción del curso:

A literatura sobre teorías do comportamento é abundante e explica de moitos xeitos como dirixir equipos e exercer o liderado. Os estudos empíricos sobre os que se sustenta son variados e rigorosos. O problema consiste en levar á práctica estas teorías cargadas de conceptos e definicións. Con este curso de liderado e xestión do tempo aprenderemos a aplicar ditas tearías para facilitar o entendemento e levalas á práctica do día a día.

Creemos que dirixir persoas é complexo e á vez sinxelo, sempre que utilicemos o sentido común. Preguntámonos/Preguntámosnos algunha vez por que algúns colaboradores non asumen as súas responsabilidades, poñen reticencias a realizar as súas tarefas e evitan seguir as normas? Unha resposta sinxela e seguramente correcta será dicir que están desmotivados. Coa desmotivación explícase todo. Pero, por que non suscitarnos que lles trae máis conta esa conduta que a que nós desexamos que practiquen? Ao que non asume as súas responsabilidades termínaselle deixando apartado sen molestarlle, ao que pon pegas para facer unha tarefa deixamos de pedirlle que as faga e co que non segue a norma acabamos tirando a toalla dándolle por perdido.

Por que, doutra banda, penalizamos moitas veces a aqueles que cumpren á perfección? Esixímoslles máis que ao resto, contamos sempre con eles cando hai dificultades e recoñecémoslles o seu bo facer pensando que iso xustifica o darlles outra volta de rosca.

Sentido común, observación, lóxica, sencillez. Isto é o que che ofrecemos neste curso. Esperamos que provoque en ti unha reflexión produtiva e sexa da túa agrado, pois a mellor forma de asumir e interirozar estes conceptos é mediante a análise personalizado.

Este é un curso eminentemente práctico e baseado en gran medida na experiencia do propio estudante, ao longo do curso suscitaránselle multitude de situacións que viviría ou vivirá na súa traxectoria profesional para que mediante a análise detallada das mesmas poida chegar ás mellores conclusións e aprender mediante a aplicación práctica.

O curso está estructurado en unidades diácticas de lectura fácil cun test de autoevaluación por unidade e un caso práctico final que engloba todo o apreso no curso.

O alumno unha vez finalizado o curso de Liderado e Xestión do Tempo aprenderá:


  • Os diferentes estilos de liderado.

  • A xestión de equipos de traballo como líder dos mesmos.

  • Como gestionar adecuadamente a comunicación co grupo e a toma de decisións.

  • Gestionar adecuadamente o tempo de traballo.
Requisitos de acceso al curso:

Non hai requisitos específicos para este curso.

Temario cubierto por el curso:

LIDERADO
1.1. O líder centrado no seu equipo
1.1.1. Xestión das visións
1.1.2. Interese sincero
1.2. Evolución do líder
1.2.1. Líder aprendiz
1.2.2. Líder artesano
1.2.3. Líder artista
1.3. A evolución do equipo durante o desenvolvemento dun proxecto
1.3.1. Evolución do equipo
1.3.2. Reacción do equipo ante os cambios
1.4. Como axudar ao equipo a desenvolverse
1.5. Transmisión de instrucións
1.6. Avaliación do desempeño
1.7. Liderado e motivación

COMUNICACIÓN
2.1. Comunicación efectiva
2.2. Barreiras da comunicación
2.3. Escoita activa: niveis de escoita
2.4. Uso de preguntas
2.5. Xestión de conflitos
2.5.1. Orixe do conflito
2.5.2. Orde da mensaxe
2.5.3. Ton da mensaxe
2.5.4. Asertividad

TOMA DE DECISIÓNS
3.1. Análise do problema
3.2. Determinar as causas
3.3. Propoñer posibles solucións
3.4. Toma de decisións
3.5. Plan de acción

XESTIÓN DO TEMPO
4.1. Tempo para mellorar a nosa xestión do tempo
4.2. Descrición das tarefas
4.2.1. Importancia e urxencia
4.2.2. Frecuencia e duración
4.2.3. Activas e reactivas
4.3. Planificación da axenda
4.3.1. Folla de rexistro
4.3.2. Análise da carga de traballo
4.3.3. Uso da axenda: aspectos básicos

Cursos relacionados con el actual por su contenido: No se han encontrado cursos relacionados
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Liderado e Xestión do Tempo está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 14/11/2011.

Etiquetas del curso: