Cursos y Masters de Institut Numància Formació Cursos y Masters de Ealde Business Scholl Cursos y Masters de Nett Formación Cursos y Masters de Instituto Superior de Arte -  I ART Cursos y Masters de Growman Group Cursos y Masters de EPS Centro de Estudios de la Motocicleta Cursos y Masters de BTC Universidad de Vic Cursos y Masters de EANE Escuela Abierta de Negocios Cursos y Masters de Instituto VOX Cursos y Masters de Ostelea

Lideratge i Gestió del Temps

Precio 235 € - Cursos de especialización, OnLine de 60 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Curso de Liderazgo y Gestión del Tiempo Liderado e Xestión do Tempo   Lideratge i Gestió del Temps   Liderança e Gestão do Tempo Leadership and Management of the Time Leadership et Gestion du Temps
 
Justificación/Descripción del curso:

La literatura sobre teories del comportament és abundant i explica de moltes maneres com dirigir equips i exercir el lideratge. Els estudis empírics sobre els quals se sustenta són variats i rigorosos. El problema consisteix a portar a la pràctica aquestes teories carregades de conceptes i definicions. Amb aquest curs de lideratge i gestió del temps aprendrem a aplicar aquestes tearías per facilitar l"enteniment i portar-les a la pràctica del dia a dia.

Creiem que dirigir persones és complex i alhora senzill, sempre que utilitzem el sentit comú. Ens hem preguntat alguna vegada per què alguns col·laboradors no assumeixen les seves responsabilitats, posen reticències a realitzar les seves tasques i eviten seguir les normes? Una resposta senzilla i segurament correcta serà dir que estan desmotivats. Amb la desmotivació s"explica tot. Però, per què no plantejar-nos que els porta més explica aquesta conducta que la que nosaltres desitgem que practiquin? Al que no assumeix les seves responsabilitats se li acaba deixant apartat sense molestar-li, al que posa pegues per fer una tasca deixem de demanar-li que les faci i amb el qual no segueix la norma acabem tirant la tovallola donant-li per perdut.

Per què, d"altra banda, penalitzem moltes vegades a aquells que compleixen a la perfecció? Els exigim més que a la resta, expliquem sempre amb ells quan hi ha dificultats i els reconeixem el seu bon fer pensant que això justifica el donar-los una altra volta de rosca.

Sentit comú, observació, lògica, senzillesa. Això és el que t"oferim en aquest curs. Esperem que provoqui en tu una reflexió productiva i sigui del teu grat, doncs la millor forma d"assumir i interirozar aquests conceptes és mitjançant l"anàlisi personalitzada.

Aquest és un curs eminentment pràctic i basat en gran mesura en l"experiència del propi estudiant, al llarg del curs se li plantejaran multitud de situacions que haurà viscut o viurà en la seva trajectòria professional perquè mitjançant l"anàlisi detallada de les mateixes pugui arribar a les millors conclusions i aprendre mitjançant l"aplicació pràctica.

El curs està estructurat en unitats diácticas de lectura fàcil amb un test d"autoavaluació per unitat i un cas pràctic final que engloba tot l"après en el curs.

L"alumne una vegada finalitzat el curs de Lideratge i Gestió del Temps aprendrà:


  • Els diferents estils de lideratge.

  • La gestió d"equips de treball com a líder dels mateixos.

  • Com gestionar adequadament la comunicació amb el grup i la presa de decisions.

  • Gestionar adequadament el temps de treball.
Requisitos de acceso al curso:

No hi ha requisits específics per a aquest curs.

Temario cubierto por el curso:

LIDERATGE
1.1. El líder centrat en el seu equip
1.1.1. Gestió de les visions
1.1.2. Interès sincer
1.2. Evolució del líder
1.2.1. Capdavanter aprenent
1.2.2. Líder artesà
1.2.3. Líder artista
1.3. L"evolució de l"equip durant el desenvolupament d"un projecte
1.3.1. Evolució de l"equip
1.3.2. Reacció de l"equip davant els canvis
1.4. Com ajudar a l"equip a desenvolupar-se
1.5. Transmissió d"instruccions
1.6. Avaluació de l"acompliment
1.7. Lideratge i motivació

COMUNICACIÓ
2.1. Comunicació efectiva
2.2. Barreres de la comunicació
2.3. Escolta activa: nivells d"escolta
2.4. Ús de preguntes
2.5. Gestió de conflictes
2.5.1. Origen del conflicte
2.5.2. Ordre del missatge
2.5.3. To del missatge
2.5.4. Asertividad

PRESA DE DECISIONS
3.1. Anàlisi del problema
3.2. Determinar les causes
3.3. Proposar possibles solucions
3.4. Presa de decisions
3.5. Pla d"acció

GESTIÓ DEL TEMPS
4.1. Temps per millorar la nostra gestió del temps
4.2. Descripció de les tasques
4.2.1. Importància i urgència
4.2.2. Freqüència i durada
4.2.3. Actives i reactives
4.3. Planificació de l"agenda
4.3.1. Fulla de registre
4.3.2. Anàlisi de la càrrega de treball
4.3.3. Ús de l"agenda: aspectes bàsics

Cursos relacionados con el actual por su contenido: No se han encontrado cursos relacionados
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Lideratge i Gestió del Temps está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 14/11/2011.

Etiquetas del curso: