Cursos y Masters de Escuela de Negocios y Formacion Continua - ENFOC Cursos y Masters de IEB Instituto de Estudios Bursátiles Cursos y Masters de Aula Studyo Cursos y Masters de ITAE, Escuela de Negocios Cursos y Masters de European Quality Formación Cursos y Masters de INSTITUTO EUROPEO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Cursos y Masters de Instituto VOX Cursos y Masters de Innotec Formación Cursos y Masters de Escuela de Administración de Empresa Cursos y Masters de OBS Online Business School

Negociación Bancaria para a PYME

Precio 180 € - Cursos de especialización, OnLine de 44 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Curso de Negociación Bancaria para la PYME   Negociación Bancaria para a PYME   Negociació Bancària per a la PIME Negociação Bancária para a PYME Banking negotiation for the PYME Négociation Bancaire pour la PME
 
Justificación/Descripción del curso:

No contexto actualde crise danse dúas circustancia básicas polas que se fai imprescindible mellorar a xestión bancaria da nosa empresa, por unha banda as vendas reducíronse enormemente polo que debemos limitar os gastos financeiros, reducir as comisións bancarias e apertar para financiarnos ao menor custo posible; outra circunstancia que agrava a situación é o feito de que nesta crise o factor financeiro foi determinante e as entidades de crédito e caixa de aforro apenas dispoñen de liquidez, polo que limitan moito o crédito que dan, no último ano 9 de cada 10 PYMES que solicitaron un préstamo non o conseguiron e é por iso que a mellor forma de conseguilo é coñecer ben todos os prioductos financeiros que temos á nosa disposición, a forza que podemos ter como clientes dunha entidade, así com o xeito adecuado de presentar os nosos números ante o banco e as ferramentas de negociación das que dispoñemos para conseguir o préstamo que faga viable o noso negocio.

O curso servirá de axuda ao responsable financeiro na xestión diaria das relacións coas entidades bancarias. Cunha linguaxe sinxela, e a achega de múltiples exemplos prácticos, expóñense as diferentes etapas do proceso que relaciona a empresa e banco, os seus condicionantes específicos, así como as receitas que poden levar a mellorar este tipo de conexión e contribuír ao logro dos obxectivos empresariais.

Inclúe unha completa apunta de todas as entidades de crédito que operan no noso país, e doutras institucións conectadas ao mundo bancario.

Estamos ante un curso de interese tanto para o profesional financeiro como para os estudantes universitarios, e de escolas de negocios, que pensen orientar os seus pasos cara ao área financeira empresarial.

Ao finalizar este curso de negociación bancaria, o alumno aprendería a:

  • Entender a realidade do proceso de negociación bancario

  • Coñecer cales son as nosas posibilidades de negociación e cales son os intereses reais do banco na súa relación comercial coa empresa

  • Aprender a técnica necesaria sobre os principais produtos financeiros que ofrecen as entidades bancarias

  • Saber que fonte de financiamento é a máis apropiada para as necesidades da empresa en cada situación

  • Identificar as actividades da nosa empresa que son ou poden ser gestionadas polo banco como parte dos servizos que ofrece
Requisitos de acceso al curso:

Non hai requisitos específicos para este curso

Temario cubierto por el curso:

Ou.D. 1 - A BANCA.

1.1 - Introdución
1.2 - A actividade bancaria

Ou.D. 2 - ENTIDADES DE CRÉDITO: CONCEPTO E TIPOS

2.1 - O intermediario financeiro.
2.2 - O sistema financeiro.
2.3 - As entidades de crédito como institucións financeiras.
2.4 - Clasificación das entidades de crédito

Ou.D. 3 - FUNCIÓNS DAS ENTIDADES DE CRÉDITO

3.1 - O negocio bancario.
3.2 - Alicerces do negocio bancario.
3.3 - Operacións bancarias.

Ou.D. 4 - ESTRATEXIAS FINANCEIRAS E BANCARIAS

4.1 - Introdución.
4.2 - O balance banco empresa
4.3 - A conta de resultados banco empresa.
4.4 - O negocio bancario e o responsable financeiro da empresa

Ou.D. 5 - XESTIÓN DE ACTIVOS E PASIVOS

5.1 - O financiamento da actividade empresarial.
5.2 - O investimento e o seu planificación e avaliación
5.3 - O TAE.
5.4 - Produtos de activo
5.5 - Servizos financeiros no sistema bancario
5.6 - Produtos de pasivo
5.7 - Servizos relacionados co financiamento
5.8 - Os seguros
5.9 - Prácticas bancarias correctas e incorrectas.

Bibliografía

Cursos relacionados con el actual por su contenido: No se han encontrado cursos relacionados
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Negociación Bancaria para a PYME está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 14/11/2011.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: