Cursos y Masters de EPS Centro de Estudios de la Motocicleta Cursos y Masters de EANE Escuela Abierta de Negocios Cursos y Masters de ITAE, Escuela de Negocios Cursos y Masters de BTC Universidad de Vic Cursos y Masters de IEB Instituto de Estudios Bursátiles Cursos y Masters de CESMA Business School Cursos y Masters de Escuela de Negocios y Dirección Cursos y Masters de Nebrija Business School-CESAE Cursos y Masters de Cenautica, S.A. Cursos y Masters de IMF Business School

Degree in International Computer Engineering

Precio 1 € - Masters y Postgrados, Presencial de 240 horas - Titulación Propia de la Universidad
 
Justificación/Descripción del curso:

Sedes de realización del curso: Barcelona

This new Degree will enable you to form part of a new generation of Computer Science engineers who are able to work in a global environment and lead the digital revolution: “anytime, anyplace, anywhere”.
HORARIO: Monday to Friday from 8 to 14h and practices some afternoons

TITULACIÓN QUE SE RECIBE

La Salle-Ramon Llull University Official Bachelor Degree

DIRIGIDO A

You can gain admittance to this Bachelor’s Degree: From High School if you have passed the University Access Exam. (PAU for the name in Spanish)
From a Superior Level Training Cycle. (CFGS for the name in Spanish)
If you have started a Bachelor’s Degree and you want to continue studying it at La Salle (expedient transfer): if you have studied a degree that is not official in Spain, you must validate at least 30 credits, or obtain the equivalence on your academic credentials and do the University Access Exam (PAU) at the UNED, or accredit your studies by the UNED if you come from the EHEA.
If you are in possession of a university degree.
If you have done the University Access Exam for 25 years olds or for 45 years olds.
If you are a student from the European Union or from any country that has an international agreement that may apply to this situation: you have to fulfill the academic requirements to access to University that the educative system of the country you are studying in demands and accredit the University Access Exam (PAU) at la UNED (www.uned.es).
Those bachelor's students with partial or finished studies from a foreign university, must bring a certificate from the university in their country which indicates that their degree is official in that country.

If you fulfill any of these requirements you can start the Admission Process of any of the courses at La Salle.

Students completing all the credits will receive the Degree in Computer Engineering in English.

Des del Batxillerat, un cop superades les Proves d'Accés a la Universitat (PAU).
Des de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS).
Si estàs cursant una titulació universitària que no has finalitzat i vols continuar a La Salle (trasllat d'expedient). En cas d'haver cursat estudis universitaris a l'estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED o via acreditació de la UNED si ets de l'EEES.
Si ja tens una titulació universitària. En cas d'haver cursat estudis universitaris a l'estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED, via acreditació de la UNED si ets de l'EEES o bé, via homologació del títol universitari a Espanya.
Si has fet la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys o per més grans de 45 anys.
Si ets alumne de la Unió Europea o d'algun dels països o amb els que s'hagin subscrit acords internacionals aplicables a aquest respecte, has de complir els requisits acadèmics exigits en el sistema educatiu del país, en el que estan estudiant, per accedir a la Universitat i tramitar la homologació de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU) a la UNED.
Aquells alumnes que accedeixin al grau amb estudis parcials (o finalitzats) cursats fora de l'estat espanyol, cal que portin un certificat de la seva
universitat d'origen, conforme la seva titulació és oficial en el seu país.
Si compleixes algun d'aquests requisits, pots iniciar el procés d'admissió de La Salle, propi per a cada grau.

En finalitzar els estudis l’alumne rebrà el títol de Graduat o graduada en Enginyeria Informàtica per la Universitat Ramon Llull.

PREPARA PARA

La Salle Degree s in Computer Engineering, is the only Degree program in Barcelona which equips you with the skills and knowledge needed to meet the new international demands of the computer engineering sector and of the global business world.

Requisitos de acceso al curso:

You can gain admittance to this Bachelor’s Degree: From High School if you have passed the University Access Exam. (PAU for the name in Spanish)
From a Superior Level Training Cycle. (CFGS for the name in Spanish)
If you have started a Bachelor’s Degree and you want to continue studying it at La Salle (expedient transfer): if you have studied a degree that is not official in Spain, you must validate at least 30 credits, or obtain the equivalence on your academic credentials and do the University Access Exam (PAU) at the UNED, or accredit your studies by the UNED if you come from the EHEA.
If you are in possession of a university degree.
If you have done the University Access Exam for 25 years olds or for 45 years olds.
If you are a student from the European Union or from any country that has an international agreement that may apply to this situation: you have to fulfill the academic requirements to access to University that the educative system of the country you are studying in demands and accredit the University Access Exam (PAU) at la UNED (www.uned.es).
Those bachelor's students with partial or finished studies from a foreign university, must bring a certificate from the university in their country which indicates that their degree is official in that country.

If you fulfill any of these requirements you can start the Admission Process of any of the courses at La Salle.

Students completing all the credits will receive the Degree in Computer Engineering in English.

Des del Batxillerat, un cop superades les Proves d'Accés a la Universitat (PAU).
Des de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS).
Si estàs cursant una titulació universitària que no has finalitzat i vols continuar a La Salle (trasllat d'expedient). En cas d'haver cursat estudis universitaris a l'estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED o via acreditació de la UNED si ets de l'EEES.
Si ja tens una titulació universitària. En cas d'haver cursat estudis universitaris a l'estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED, via acreditació de la UNED si ets de l'EEES o bé, via homologació del títol universitari a Espanya.
Si has fet la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys o per més grans de 45 anys.
Si ets alumne de la Unió Europea o d'algun dels països o amb els que s'hagin subscrit acords internacionals aplicables a aquest respecte, has de complir els requisits acadèmics exigits en el sistema educatiu del país, en el que estan estudiant, per accedir a la Universitat i tramitar la homologació de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU) a la UNED.
Aquells alumnes que accedeixin al grau amb estudis parcials (o finalitzats) cursats fora de l'estat espanyol, cal que portin un certificat de la seva
universitat d'origen, conforme la seva titulació és oficial en el seu país.
Si compleixes algun d'aquests requisits, pots iniciar el procés d'admissió de La Salle, propi per a cada grau.

En finalitzar els estudis l’alumne rebrà el títol de Graduat o graduada en Enginyeria Informàtica per la Universitat Ramon Llull.

Temario cubierto por el curso:

1r semestre
Business and Engineering
Càlcul
Disseny i usabilitat I
Electrònica bàsica
Introducció als ordinadors
Metodologia i tecnologia de la programació
Àlgebra
2n semestre
Business and Engineering
Càlcul
Disseny i usabilitat I
Electrònica bàsica
Introducció als ordinadors
Metodologia i tecnologia de la programació
Àlgebra
3r semestre
Bases de dades
Disseny i programació orientats a objectes
Estadística i anàlisi matemàtica
Programació avançada i estructura de dades
Projectes de programació
Senyals i sistemes de transmissió
Sistemes digitals i microprocessadors
Value Chain and Financial Economics
Xarxes d'àrea local
4t semestre
Bases de dades
Disseny i programació orientats a objectes
Estadística i anàlisi matemàtica
Programació avançada i estructura de dades
Projectes de programació
Senyals i sistemes de transmissió
Sistemes digitals i microprocessadors
Value Chain and Financial Economics
Xarxes d'àrea local
5è semestre
Administració i disseny de sistemes
Interconnexió de xarxes de dades
Project Management
Projectes Client/Servidor
Sistemes operatius
6è semestre
Llenguatges de programació
Organizational Management
Projectes web
Sistemes basats en el coneixement
Sistemes operatius avançats
Tecnologies en Perifèrics
7è semestre
Arquitectura de computadors
Entrepreneurship and innovation
Gràfics I
Metodologia del software
Mineria de dades
Projectes en arquitectura distribuïda
Pràctiques externes
8è semestre
Avenços en informàtica
Corporate social responsibility
Tendències tecnològiques
Treball Final de Grau

Cursos relacionados con el actual por su contenido:
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Degree in International Computer Engineering está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 07/05/2018.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: