Cursos y Masters de Mainfor Cursos y Masters de ESAH Estudios Superiores Abiertos de Hostelería Cursos y Masters de IMF Business School Cursos y Masters de ESEL Escuela Superior de Estudios Laborales Cursos y Masters de ACCADEMIA DEL LUSSO Cursos y Masters de Universidad Francisco de Vitoria-CESAE Cursos y Masters de CENTRO TECNICO EUROPEO Cursos y Masters de Innotec Formación Cursos y Masters de Abaco Centro de Estudios Cursos y Masters de IEB Instituto de Estudios Bursátiles

Gestió de Montes i Conservació de la Naturalesa

Precio 235 € - Cursos de especialización, OnLine de 57 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Curso de Gestión de Montes y Conservación de la Naturaleza Xestión de Montes e Conservación da Natureza   Gestió de Montes i Conservació de la Naturalesa   Gestão de Montes e Conservação da Natureza Management of Mountains and Conservation of the Nature Gestion de Montes et Conservation de la Nature
 
Justificación/Descripción del curso:

L"estudi en profunditat d"aspectes com els recursos forestals i faunísticos, o la gestió de les muntanyes i espais naturals, són de vital importància per a l"optimització dels recursos naturals des d"un punt de vista mediambiental i de rendibilitat econòmica.

L"objectiu fonamental d"aquest curs és el de complementar la formació dels professionals de la gestió d"espais on tingui incidència rellevant l"espai en si mateix, les masses forestals i les reserves faunísticas.

Es tractarà de dotar a l"alumne d"un coneixement i comprensió profunds dels diferents sistemes biològics implicats i preparar-los per a la participació en totes les labors de gestió que aquest tipus d"ecosistemes necessiten.

Es tocaran en profunditat al llarg del programa les diferents normes legals existents pel que fa al mitjà natural així com els diferents enfocaments de gestió i conservació de la naturalesa, fent especial èmfasi en les obligacions legals, plans d"actuació, sistemes de conservació i els diferents incentius i sancions que competeixen a l"àrea.

En finalitzar el curs l"alumne estarà preparat para:Afrontar l"elaboració de plans de gestió

Dissenyar i aplicar plans de conservació i protecció

Enfocar plans d"ordenació del territori natural

Aplicar tots aquests plans o processos a la gestió empresarial de les indústries que utilitzen el mitjà natural com a recurs

Coneixerà els incentius i sancions en aquesta matèria.

Requisitos de acceso al curso:

No hi ha requisits d"accés
El curs està dirigit fonamentalment a Tècnics Mitjà Ambientals, Biòlegs, Llicenciats en Dret i Enginyers de branques agroforestales que tinguin contacte amb projectes que afectin o impliquin a la conservació del mitjà natural

Temario cubierto por el curso:

MÒDUL I - MONTES
UD 1.1 - Introducció
UD 1.2 -Qüestions generals
UD 1.3 - Classificació de les muntanyes
UD 1.4 - Gestió forestal sostenible
UD 1.5 - Conservació i protecció de les muntanyes
UD 1.6 - Incentius i òrgans competents

MÒDUL II - CONSERVACIÓ DE LA NATURALESA
UD 2.1 - Introducció
UD 2.2 - Qüestions generals
UD 2.3 - Els plans d"ordenació dels recursos naturals
UD 2.4 - Protecció d"espais
UD 2.5 - Conservació de la biodiversitat
UD 2.6 - Infraccions i sancions
UD 2.7 - Òrgans competents i normatives autonòmiques

Cursos relacionados con el actual por su contenido: No se han encontrado cursos relacionados
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Gestió de Montes i Conservació de la Naturalesa está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 14/11/2011.

Etiquetas del curso: