Cursos y Masters de La Salle - Centro de Estudios Universitarios OnLine Cursos y Masters de SAE Institute Spain Cursos y Masters de Centro de Estudios Titulae Cursos y Masters de Abaco Centro de Estudios Cursos y Masters de ISED Cursos y Masters de CENTRO TECNICO EUROPEO Cursos y Masters de ACCADEMIA DEL LUSSO Cursos y Masters de CIPSA Centro de Informática Profesional Cursos y Masters de Océano Idiomas Cursos y Masters de Your Sitting

Xestión de Montes e Conservación da Natureza

Precio 235 € - Cursos de especialización, OnLine de 57 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Curso de Gestión de Montes y Conservación de la Naturaleza   Xestión de Montes e Conservación da Natureza   Gestió de Montes i Conservació de la Naturalesa Gestão de Montes e Conservação da Natureza Management of Mountains and Conservation of the Nature Gestion de Montes et Conservation de la Nature
 
Justificación/Descripción del curso:

O estudo en profundidade de aspectos como os recursos forestales e faunísticos, ou a xestión dos montes e espazos naturais, son de vital importancia para a optimización dos recursos naturais desde un punto de vista medioambiental e de rentabilidad económica.

O obxectivo fundamental deste curso é o de complementar a formación dos profesionais da xestión de espazos onde teña incidencia relevante o espazo en si mesmo, as masas forestales e as reservas faunísticas.

Tratarase de dotar ao alumno dun coñecemento e comprensión profundos dos diferentes sistemas biolóxicos implicados e preparalos para a participación en todos os labores de xestión que este tipo de ecosistemas necesitan.

Tocaranse en profundidade ao longo do programa as diferentes normas legais existentes con respecto ao medio natural así como os diferentes enfoques de xestión e conservación da natureza, facendo especial énfasis nas obrigacións legais, plans de actuación, sistemas de conservación e os diferentes incentivos e sancións que competen ao área.

Ao finalizar o curso o alumno estará preparado para:Afrontar o elaboración de plans de xestión

Deseñar e aplicar plans de conservación e protección

Enfocar plans de ordenación do territorio natural

Aplicar todos estes plans ou procesos á xestión empresarial das industrias que utilizan o medio natural como recurso

Coñecerá os incentivos e sancións nesta materia.

Requisitos de acceso al curso:

Non hai requisitos de acceso
O curso está dirixido fundamentalmente a Técnicos Medio Ambientais, Biólogos, Licenciados en Dereito e Enxeñeiros de ramas agroforestales que teñan contacto con proxectos que afecten ou impliquen á conservación do medio natural

Temario cubierto por el curso:

MÓDULO I - MONTES
UD 1.1 - Introdución
UD 1.2 -Cuestións xerais
UD 1.3 - Clasificación dos montes
UD 1.4 - Xestión forestal sostenible
UD 1.5 - Conservación e protección dos montes
UD 1.6 - Incentivos e órganos competentes

MÓDULO II - CONSERVACIÓN DA NATUREZA
UD 2.1 - Introdución
UD 2.2 - Cuestións xerais
UD 2.3 - Os plans de ordenación dos recursos naturais
UD 2.4 - Protección de espazos
UD 2.5 - Conservación da biodiversidade
UD 2.6 - Infracciones e sancións
UD 2.7 - Órganos competentes e normativas autonómicas

Cursos relacionados con el actual por su contenido: No se han encontrado cursos relacionados
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Xestión de Montes e Conservación da Natureza está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 14/11/2011.

Etiquetas del curso: