Cursos y Masters de INSA Cursos y Masters de EUDE-Escuela Europea de Dirección y Empresa Cursos y Masters de Spa Zenter Formación Cursos y Masters de Océano Idiomas Cursos y Masters de Abaco Centro de Estudios Cursos y Masters de Instituto Superior de Arte -  I ART Cursos y Masters de UOCx Cursos y Masters de Edisur Cursos y Masters de Formatic Barna Cursos y Masters de DEUSTO Salud

Productivitat Anàlisi i Millora de Mètodes i Temps

Precio 355 € - Cursos de especialización, OnLine de 70 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Curso de Productividad. Análisis y Mejora de Métodos y Tiempos Productividad Análise e Mellora de Métodos e Tempos   Productivitat Anàlisi i Millora de Mètodes i Temps   Productividad Análise e Melhora de Métodos e Tempos Productivity Analysis and Improvement of Methods and Time Productivité Analyse et Amélioration de Méthodes et Temps
 
Justificación/Descripción del curso:

En els últims anys la paraula "productivitat" s"ha convertit en la font de l"eterna joventut, el Sant Grial dels negocis. Però Què és i com es calcula la productivitat? i sobretot ...
Com millorar la productivitat?.

Actualment s"ha modificat la imatge tradicional de l"empresa com a "instrument per obtenir beneficis", considerant-se a l"empresari com la persona que disposa d"uns mitjans humans, materials i financers que ha d"usar-los d"una manera convenient per aconseguir uns determinats objectius:

  • Econòmics: obtenir beneficis.

  • Tècnics: produir béns que satisfacin necessitats del mercat.

  • Humans i socials: generar satisfaccions al personal de l"empresa amb retribucions adequades i tracte humà; i al públic en general, oferint-li bons productes i serveis.

Per complir els objectius proposats, l"empresa ha de desenvolupar activitats molt variades que fonamentalment poden agrupar-se en funcions, entre elles cal destacar la funció tècnica.

La funció tècnica crea o desenvolupa idees sobre els productes que es tracta de fabricar i, a més, els fabrica, complint així l"objectiu principal de l"empresa. La productivitat és la mesura que ens permet valorar el rendiment de les reformes que introduïm en els processos i factors que depèn la mateixa. És per això que hem d"aprendre les tècniques i eines de millora dels factors directes que afecten a la productivitat per obtenir sempre el resultat més òptim per a l"empresa.

Aquest curs presenta als alumnes els conceptes dels mètodes de treball, orientats a crear una millor optimització i control dels sistemes productius i implementar una sistemàtica de millora contínua en l"empresa. Mitjançant aquest curs es pretén formar tècnics capaços de dur a terme la labor de realitzar estudis dels mètodes i temps de treball i ser generadors de plans estratègics de recursos i temps per a objectius concrets d"una empresa.

L"alumne al final aprendrà, entre altres activitats :

  • Les tècniques i eines per ajustar els temps de producció

  • Reduir costos i millorar l"eficàcia i rendibilitat dels processos productius.

  • Com reduir els costos de producció a partir de la gestió de temps i la revisió dels mètodes de treball.

  • Com dimensionar correctament la quantitat de recursos necessaris.

  • Com aplicar els temps per controlar la productivitat


Requisitos de acceso al curso:

No hi ha requisits específics per a aquest curs.

Temario cubierto por el curso:

Mòdul 01 - Estudi del Treball i la Productivitat

Un. 1: PRODUCTIVITAT I TREBALL
Introducció
Productivitat
Descomposició del temps total invertit en un treball
Factors que tendeixen a reduir la productivitat. Com reduir-los o evitar-los
Un. 2: TÈCNIQUES PER A l"ESTUDI DEL TREBALL
Definició d"estudi del treball
Utilitat de l"estudi del treball
Tècniques d"estudi del treball
El factor humà en l"aplicació de l"estudi del treball, les condicions i l"ambient de treball
Distribució en Planta i Moviment de Materials

Mòdul 02 - Estudi, Anàlisi i Millora del Mètode

Un. 1: L"ESTUDI DEL MÈTODE DE TREBALL
Fonaments bàsics, objectius i normes de l"Estudi de Mètodes
Camp d"aplicació
Registre dels processos de treball: Diagrames i Gràfics
Fulla del procés
Diagrames per al registre de les activitats del procés
Diagrames d"activitats en el lloc de treball
Diagrames de moviments de mans
Diagrames per a processos administratius
Un. 2: ANÀLISI I MILLORA DE MÈTODES DE TREBALL
El Procediment d"Anàlisi i Millora de Mètodes de Treball
ETAPA 1: Seleccionar el treball
ETAPA 2: Registrar els fets
ETAPA 3: Examen crític
ETAPA 4: Elaborar el nou mètode
ETAPA 5: Implantació del nou mètode
ETAPA 6: Comprovar els resultats

Mòdul 03 - El Mesurament

Un. 1: EL MESURAMENT DEL TREBALL
Conceptes bàsics, objecte i utilitat de la mesura dels temps
Procediment bàsic. Anàlisi del treball i la seva divisió en elements
Tècniques de mesurament del treball
Mesura per estimació
Mesura per mostreig de treball
Mesura per cronometratge
Mesura mitjançant taules normalitzades. Dades tipus
Mesura pel Mètode de Temps Predeterminats
Treballo Tipus
Un. 2: LÍNIES DE PRODUCCIÓ
Les línies de producció
L"esquema tècnic i l"especificació del treball
Planificació i Control de la Producció
L"Equilibrat de línies de producció
Costos de Producció i Costos estàndard

Mòdul 04 - Rendiments i Incentius

Un. 1: RENDIMENTS
Sistemes de Retribució Salarial
Remuneració per rendiment
Valoració del Lloc de treball
Registre del mesurament del treball
Un. 2: SISTEMES D"INCENTIUS
Introducció
Consideracions i Criteris generals
Rendibilitat de la cosina
Tipus de salaris amb incentius
Taules de cosines i càlcul de l"activitat
Implantació i control dels Sistemes d"Incentius
Els sistemes d"incentius a Espanya

Cursos relacionados con el actual por su contenido: No se han encontrado cursos relacionados
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Productivitat Anàlisi i Millora de Mètodes i Temps está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 09/09/2011.

Etiquetas del curso: